Varlıklarınızı size özel kurulacak "Serbest Yatırım Fonu"nda değerlendirin!

Ak Portföy’ün kurucusu olacağı Serbest Yatırım Fonu modeli kapsamında, sadece sizin belirleyeceğiniz kişilerin yatırım yapabileceği kapalı yapı
"Özel Serbest Yatırım Fonu" ile varlıklarınızı sürdürülebilir getiri ve vergi etkinliği hedefi ile yönetelim.

Özel Serbest Yatırım Fonu ile varlıklarınızı sürdürülebilir getiri ile gelecek nesillere kurumsal yapı ile aktarın…

Yatırımcının hedef, risk ve vade yapısı ana unsurları göz önünde bulundurularak belirlenecek yatırım stratejisi ile kapalı devre kurulacak olan Özel Serbest Yatırım Fonu ile yatırımlar orta ve uzun vadeli bir perspektifle yönetilecektir.

Temel amaç; istikrarlı olarak portföye katma değer sağlamak, yatırımcının finansal hedefleri doğrultusunda uzun vadeli ve verimli bir ilişki yaratabilmektir.

Özel Serbest Yatırım Fonları, yatırımcısına şu imkânları sunmaktadır; yatırım stratejisinin ana yatırımcı tarafından serbestçe belirlenmesi, yatırımcı gizliliğinin ön planda tutulması, operasyonel verimlilikle maliyetlerin azaltılması, vergisel etkinlik.

 • Katılma payları önceden belirlenmiş yatırımcılara tahsis edilir.
 • Yasal portföy ve işlem limitleri yatırım fonlarına
  göre daha geniştir. Fon portföy büyüklüğünün %10’undan fazlası bir ihraççıya ait menkul kıymetlerden oluşabilir.
 • Türev araçlara yönelik yatırım enstrümanları kolaylıkla kullanılabilir.
 • Fonlar TL ve Döviz Cinsi fiyat açıklayacak şekilde kurulabilir.

Özel Yatırım Fonu Kurulum Süreci Nasıl İşler?

Ak Portföy fon kurucusu olarak aşağıda yer alan süreçlerin yürütülmesi ve yasal anlamda fon portföyünün işletilmesi süreçlerini yönetir.

 • Fon stratejisi konusunda yatırımcı ile mutabakat sağlanır.
 • Fon kurulumu için belirlenen şartları içeren ön protokol hazırlanır.
 • Fon izahnamesi oluşturulur ve yatırımcı ile değerlendirilir.
 • Fon kuruluşu için gerekli başvurular SPK’ya yapılır.
 • SPK onay süreci sonrasında fonun ihracı yapılır.
 • Fona aktarılan kaynak sonrası yatırım komitesi kararları dahilinde yönetilir.

Ücret ve Komisyonlar

Yatırım fonları yönetiminde tüm ücretler fon bünyesinden karşılanır. Fon içerisinde fon yönetim ücreti ve diğer giderler olmak üzere iki önemli gider kalemi bulunmaktadır.

Fon yönetim ücreti aşağıda yer alan hizmetlerin sağlanması adına fon portföy değeri üzerinden alınmaktadır.

 • Fonun izahnamesine uygun strateji kapsamında yönetimi,
 • Fon İç Kontrol ve Risk Yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Fon birim fiyatlarının çıkartılması,
 • Fon muhasebesinin tutulması,
 • Fon yasal defterlerinin hazırlanması,
 • Fon izahname ve iç tüzüklerinde gerekli revizyonların yapılması için başvuru süreçleri,
 • SPK, Vergi Dairesi vb. yasal kurum süreçlerin yönetilmesi ve denetimlerin takibi,
 • Bağımsız denetim şirketleri ile ilişkilerin yönetilmesi,
 • Kamu Aydınlatma Platformu bilgilendirme ve fon raporlamalarının yapılması,
 • Yukarıda belirtilen tüm sistemlerin etkin çalıştırılabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulması.

Fon izahnamesinde belirtilen yasal gider mevzuat sınırlamaları dâhilinde fon bünyesinden karşılanacaktır. Bu giderler saklama hizmet ücretleri, alım/satım aracılık komisyonları, bağımsız denetim ücretleri, mevzuat kapsamında yapılması gerekli ilan masrafları, Kurul kayıt ücreti, KAP giderleri ve diğer giderler olarak belirtilebilir. Bazı giderler ise fon büyüklüğünün bir oranıdır. Bir takım giderler ise fon büyüklüğünden bağımsız nominal olarak oluşur.

Döviz Serbest Fonlar

image description
PUV

Ak Portföy Pruva Serbest (Döviz) Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
PUD

Ak Portföy Aky Serbest (Döviz) Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
PAP

Ak Portföy Mistral Serbest (Döviz) Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
HVV

Ak Portföy Herakles Serbest (Döviz) Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AZZ

Ak Portföy Öpy Mutlak Getiri Hedefli Serbest (Döviz) Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 6 Ay
image description
AVZ

Ak Portföy Serbest (Döviz) Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 6 Ay
image description
CJF

Ak Portföy Öpy Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
CJG

Ak Portföy Sdsd Serbest (Döviz) Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
FUM

Ak Portföy Alesta Serbest (Döviz) Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
LHM

Ak Portföy Neta Serbest (Döviz) Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
ZLG

Ak Portföy Maral Serbest (Döviz) Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay

Serbest Fonlar (TL)

image description
UCN

Ak Portföy FNM Serbest Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Serbest Fonlar

image description
ABS

Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 6 Ay
image description
AIH

Ak Portföy Rth Serbest Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AIM

Ak Portföy Mimka Serbest Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
APP

Ak Portföy P1 Serbest Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
ARF

Ak Portföy Öpy İkinci Serbest (TL) Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
ARP

Ak Portföy Öpy Birinci Serbest Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
GGC

Ak Portföy Kıyı Serbest Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
HYY

Ak Portföy Herakles Serbest Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
HZV

Ak Portföy Hez Serbest Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
OPZ

Ak Portföy Öpy Altıncı Serbest Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
PUT

Ak Portföy Öpy Beşinci Serbest Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
SSO

Ak Portföy Ak Sandık Serbest Özel Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay

Özel Portföy Yönetimi Fonları

image description
BHE

Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
image description
DSH

Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
image description
OBN

OBN

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
image description
ODN

ODN

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
image description
OUN

OUN

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi -
 • Mevduat Eşleniği Getiri -
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Nasıl Yatırım Yaparım?

TEFAS'ta işlem gören fonlara tüm bankalardan kolayca yatırım yapabilirsiniz.

TEFAS'ta işlem görmeyen fonlara ve Anapara Korumalı Fonlara yatırım yapmak için Akbank Müşterisi olmanız gerekir. Şubeye gitmeden kolayca Akbank Müşterisi olabilirsiniz.

image description