Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile 23.12.2020-30.04.2024 tarihleri arasında alınan belirli yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj uygulanacaktır. Sözkonusu düzenlemeye göre vergi uygulanmayacak Ak Porföy fonları:

Para Piyasası Fonları
 
Borçlanma Araçları Fonları
 
Fon Sepeti Fonları
 
Katılım Fonları
 
Kıymetli Maden Fonları
 
Anapara Koruma Amaçlı Fonlar
* 23/12/2020- 30/04/2024 tarihleri arasında halka arz edilecek tüm Anapara Korumalı Fonlar
 
 

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile 23.12.2020-30.04.2024 tarihleri arasında alınan belirli yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj uygulanacaktır. Sözkonusu düzenlemeye göre vergi uygulanmayacak Ak Porföy fonları:

Para Piyasası Fonları
 
Borçlanma Araçları Fonları
 
Fon Sepeti Fonları
 
Katılım Fonları
 
Kıymetli Maden Fonları
 
Anapara Koruma Amaçlı Fonlar
* 23/12/2020- 30/04/2024 tarihleri arasında halka arz edilecek tüm Anapara Korumalı Fonlar