İnsan Kaynakları

Farklılaşan görev ve sorumluluklara karşın, kurumumuzda görevli çalışanların aşağıdaki ortak özelliklere sahip olmalarını bekleriz.

Bütünde Ve Detayda Dikkatli Bakış

Hata yapmadan, ilk seferde doğru karar alma genel başarı açısından anahtar niteliktedir. Kurumumuza bağlı binlerce yatırımcı ve yönetimimize emanet edilen yüksek miktardaki fonların sorumluluğu bizi doğru karar almaya zorlamaktadır.

Güçlü Kişisel Motivasyon

Sahip oldukları insiyatif ile çalışanlarımız iş verimliliklerini arttırmanın yollarını
arar, müşteri ve iş ihtiyaçlarına cevap verirler.

Birlikte Karar Alma

İş arkadaşlarımız doğru çözüme odaklanan bir bakış açısıyla karar alma mekanizmasının içerisinde yer alırlar.

Analitik Düşünce

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği büyük önem taşır.

İletişim

Faaliyet alanımız, çalışanların, çok iyi derecede konuşma, yazma ve insan ilişkileri kurma yeteneğine sahip olmalarını gerektirir.

Özgür ve Takım İçerisinde Çalışma Yeteneği

Çalışanlarımızın gerek takım içerisinde, gerekse bireysel olarak üst düzeyde performans göstermelerini bekleriz.

Başvurularınız için : ik@akportfoy.com.tr