5 Altın Kural

Fon Yatırımında 5 Altın Kural...

1. Daha uzun vadeli bir bakış açısı ve sistematik yatırım...

Nemalandırma amaçlı (likit) yatırım fonları dışındaki enstrümanlarda yatırım vadesi ve getirisi beklentisinin kısmen daha uzun vadeli (6 ay ve üzeri) bir perspektifte değerlendirilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu sebeple yatırım seçimlerinin likidite tercihleriyle paralellik göstermesi önemlidir.

2. Geçmişe değil geleceğe odaklanın!

Bir enstrümandan her zaman aynı performans beklenmemelidir. Yatırım yaparken geçmiş dönem getirilerini referans almak doğru bir yaklaşım olmayabilir. Piyasalarda konjonktüre paralel olarak farklı yatırım temaları öne çıkacaktır. Bu sebeple geçmişe değil beklentilere odaklanmak gereklidir.

3. Çeşitlendirin!...

Yatırım enstrümanlarında potansiyel getirinin artırılması farklı varlık sınıflarına yatırım yapılmasıyla mümkündür. Hiçbir yatırım ürünü yatırımcının tüm ihtiyaçlarını karşılayamayacağı gibi hiçbir yatırım fonu tek başına mevduata veya diğer yatırım ürünlerine alternatif değildir.

4. Yoğunlaşmaktan kaçının...

Genel anlamda portföylerde yer verilen varlık sınıflarının risk tercihleri paralelinde çeşitlendirilerek konsantrasyon (tek bir varlığa/fona fazla ağırlık verilmesi) riski önlenmeye çalışılmalıdır. Bu durum belirli varlık sınıflarında oluşabilecek oynaklıktan daha az etkilenmenizi sağlayabilir.

 5. Risk algısı ve yatırımcı profili...

Bireysel yatırımcının risk algısı, likidite tercihi, yatırım enstrümanları konusundaki bilgi düzeyi gibi değişkenler “kişisel yatırım evrenini” belirleyen önemli faktörlerdir.

Yatırımcı profili ve risk tercihleri paralelinde farklı varlık sınıfları (fonlar) içeren bir strateji ile portföylerin çeşitlendirilerek potansiyel getirinin artırılması ve riskin dağıtılması ideal strateji olacaktır.