Allianz Yaşam Ve Emeklilik Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu - FYU

image description

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU - FYU

Risk Değeri Önerilen Vade
/ 7
Karşılaştırma Ölçütü
%10 BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ + %85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
18.653.823,56 0.02274 1,88 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.