Avivasa Emeklilik ve Hayat Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu - FYN

image description

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU - FYN

Risk Değeri Önerilen Vade
2 / 7
Karşılaştırma Ölçütü
%85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
809.228,34 0.020607 1,86 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.