Avivasa Emeklilik ve Hayat Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu - FYL

image description

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU - FYL

Risk Değeri Önerilen Vade
2 / 7
Karşılaştırma Ölçütü
%10 KATILIM50 GETİRİ Endeksi + %85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
18.546.350,76 0.016642 0,35 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.