Avivasa Emeklilik ve Hayat Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu - FYL

image description

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU - FYL

Risk Değeri Önerilen Vade
2 / 7
Karşılaştırma Ölçütü
%10 BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ + %85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
33.444.656,86 0.019736 0,35 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.