Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest (Döviz) Özel Fon - AZZ

image description

AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - AZZ

Risk Değeri Önerilen Vade
/ 7
Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
Fon Büyüklüğü ($) Pay Değeri ($) Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
9.678.219,53 1.093774 0,5 %
Fon Varlık Dağılımı

Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.