Avivasa Emeklilik ve Hayat Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu - AVY

image description

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AVY

Risk Değeri Önerilen Vade
4 / 7 Uzun Vade
Karşılaştırma Ölçütü
%30 BIST 100 GETİRİ + %55 BIST-KYD DİBS 365 Gün + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
28.134.682,42 0.02337 1 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.