Avivasa Emeklilik ve Hayat İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu - AVU

image description

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AVU

Risk Değeri Önerilen Vade
5 / 7 Orta - Uzun Vade
Karşılaştırma Ölçütü
%10 BIST-KYD DİBS 182 Gün + %30 BIST-KYD Eurobond USD (TL) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL + %45 Bloomberg Barclays E-Series US Treasury 5 - 7 Yıllık Endeksi
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
129.535.750,57 0.042392 1,89 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.