Avivasa Emeklilik ve Hayat İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu - AVU

image description

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AVU

Risk Değeri Önerilen Vade
4 / 7 Orta - Uzun Vade
Karşılaştırma Ölçütü
%10 BIST-KYD DİBS Kısa + %25 BIST-KYD Eurobond USD (TL) + %15 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL + %40 GETIRI_USTR5_7 Endeksi (AK) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD (TL)
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
222.233.392,73 0.059029 1,89 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.