Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu - AVT

image description

Borçlanma araçlarında “kısa vade” temasına kolayca yatırım yapın!Tasarruflarını borçlanma araçlarında, görece yüksek likidite ve “kısa vade” teması paralelinde değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine imkan sağlar. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak profesyonel stratejiler paralelinde kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı vadesi 25-90 gün aralığındadır. Böylece Fon AK Portföy Orta vadeli Borçlanma araçları (APT) fonuna göre daha likit varlıklara yatırım yapar.

AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU - AVT

Risk Değeri Önerilen Vade
2 / 7 Kısa Vade
Karşılaştırma Ölçütü
%40 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %40 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
610.677.028,28 54.308644 2,43 %
Fon Varlık Dağılımı

Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.