Avivasa Emeklilik ve Hayat Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu - AVO

image description

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AVO

Risk Değeri Önerilen Vade
2 / 7 Orta - Uzun Vade
Karşılaştırma Ölçütü
%10 BIST-KYD DİBS 182 Gün + %20 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %60 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
35.256.929,41 0.020979 1,9 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.