Avivasa Emeklilik ve Hayat Standart Emeklilik Yatırım Fonu - AVN

image description

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AVN

Risk Değeri Önerilen Vade
4 / 7 Orta - Uzun Vade
Karşılaştırma Ölçütü
%5 BIST 100 GETİRİ + %95 BIST-KYD DİBS Orta
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
114.103.731,87 0.014462 1,86 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.