Avivasa Emeklilik ve Hayat İkinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu - AVL

image description

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT İKİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AVL

Risk Değeri Önerilen Vade
2 / 7 Kısa Vade
Karşılaştırma Ölçütü
%25 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %60 BIST-KYD Repo (Brüt) + %15 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
118.091.109,29 0.070348 1,05 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.