Avivasa Emeklilik ve Hayat Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu - AVK

image description

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AVK

Risk Değeri Önerilen Vade
4 / 7 Orta - Uzun Vade
Karşılaştırma Ölçütü
%70 BIST-KYD DİBS Tüm + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
135.099.347,45 0.074024 1,89 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.