Avivasa Emeklilik ve Hayat Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu - AVJ

image description

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AVJ

Risk Değeri Önerilen Vade
/ 7
Karşılaştırma Ölçütü
%30 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %70 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
69.106.464,02 0.013836 0,85 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.