Avivasa Emeklilik ve Hayat Karma Emeklilik Yatırım Fonu - AVD

image description

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AVD

Risk Değeri Önerilen Vade
4 / 7 Uzun Vade
Karşılaştırma Ölçütü
%40 BIST 30 GETİRİ + %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %25 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
52.485.891,46 0.073944 1,87 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.