Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %103 Anapara Koruma Amaçlı Yedinci Fon - ARN