Allianz Yaşam Ve Emeklilik Oks Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu - ANP

image description

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - ANP

Risk Değeri Önerilen Vade
5 / 7
Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %2
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
8.391.326,01 0.02047 0,85 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.