Allianz Yaşam Ve Emeklilik Oks Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu - ANJ

image description

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - ANJ

Risk Değeri Önerilen Vade
4 / 7
Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1.5
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
5.752.869,05 0.019096 0,85 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.