Allianz Yaşam Ve Emeklilik Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu - ALZ

image description

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU - ALZ

Risk Değeri Önerilen Vade
/ 7
Karşılaştırma Ölçütü
%30 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %60 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
57.285.050,48 0.020802 0,85 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.