Ak Portföy İkinci Değişken Fon - ALD

image description

Fon stratejisi, fon toplam değerinin asgari %30’unun devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına; asgari %25’inin devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılmasıdır.

AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON - ALD

Risk Değeri Önerilen Vade
5 / 7 Uzun Vade (1 Yıl ve Üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü
%40 BIST 100 + %40 BIST-KYD DİBS Tüm + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
0 0.0 � %
Fon Varlık Dağılımı

Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.