Allianz Yaşam Ve Emeklilik Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu - AIP

image description

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AIP

Risk Değeri Önerilen Vade
5 / 7
Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %3
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
21.603.571,68 0.026847 0,85 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.