Allianz Yaşam Ve Emeklilik Oks Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu - AIE

image description

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AIE

Risk Değeri Önerilen Vade
5 / 7
Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %2
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
12.353.478,35 0.024974 0,85 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.