Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu - AFA

image description

ABD hisse senetlerine Ak Portföy uzmanlığı ile kolayca yatırım yapmanızı sağlar.

Fon, detaylı yatırım süreçleriyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde artan büyüme ve karlılığa sahip olan, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yapar. Uzun vadeli getiri ve büyümeyi hedefler.

Bu Fon Bana Ne Kazandırır?
Fon, farklı sektörlerden ve farklı büyüklüklerdeki ABD şirketlerinin hisse senedi performansını getiriye çevirmenizi hedefler. Fonun yatırım yaptığı hisse senetleri USD bazında işlem gördüğü için, aynı zamanda, USD/TL performansı da getirinize yansır.

Fonun Performansı Nasıl?
Fon, orta-uzun vadede oldukça güçlü bir performans sergiledi. Örneğin; 2012 yılbaşında fona yatırım yapan bir birikim sahibinin 5 yıl sonra -2017 yılbaşında- getirisi %177 oldu. Seçeceğiniz iki tarih arası fon getirisini incelemek için tıklayın.
*Fonun geçmiş performansı gelecek dönem için gösterge değildir.

Fon Hangi Hisse Senetlerine Yatırım Yapıyor?
Fon, yatırım stratejisi ve piyasa şartları paralelinde, onlarca farklı hisse senedine aynı anda yatırım yapıyor. Aylık periyotlarla yayınlanan Portföy Dağılım Raporu’nda fonun hangi hisseye hangi oranda yatırım yaptığını inceleyebilirsiniz.

Fona hangi banka müşterisi olursanız olun, dilediğiniz miktarda yatırım yapabilirsiniz.

Fona yatırım yapmak istiyorum

AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU - AFA

Risk Değeri Önerilen Vade
7 / 7 Uzun Vade (1yıl ve üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü
%100 GETIRI_SPXNTR Endeksi (AK)
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
721.882.200,84 0.21533 2,25 %
Fon Varlık Dağılımı

Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.