Allianz Yaşam Ve Emeklilik Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu - ACV

image description

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU - ACV

Risk Değeri Önerilen Vade
/ 7
Karşılaştırma Ölçütü
%20 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %80 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
57.616.712,92 0.019748 0,85 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.