Ak Portföy İkinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu - ABB

Özel sektör tahvillerine AK Portföy uzmanlığı ile yatırım yapın!

Özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak potansiyel getiriyi artırmayı hedefleyen tasarruf sahiplerine imkan sağlar. Bu amaçla fon, sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fonun risk/getiri dengesinin AK Portföy’ün kıymet seçiminindeki uzmanlık ve tecrubesi ile optimal şekilde sağlanması hedeflenir. Ayrıca ağırlıklı olarak uzun vadeli değişken ve kısa vadeli sabit kıymetlere yatırım yapılarak piyasa riskini büyük oranda sınırlanması sağlanır.