FYU

Allianz Yaşam Ve Emeklilik Katilim Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Uzun vadede enflasyona karşı korunma hedefiniz için birikimlerinizi faiz içermeyen, ağırlıklı olarak kamu kira sertifikalarını ve sınırlı oranda ortaklık paylarının sağladığı gelirleri performansına yansıtan bu fonda değerlendirebilirsiniz.Otomatik katılım sisteminde geçirilen bir yılın sonunda fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimleri Standart Fonlara yönlendirilir. Yatırımlarını faiz kazancı sağlamayan yatırım ürünlerinde değerlendirmeyi tercih eden, çoğunlukla kira sertifikaları gelirleri ve katılım endeksinde yer alan ortaklık payları ile dengelenmiş yatırım stratejisiyle getiri yaratmayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

 • BES yatırımı için Ak Portföy uzmanlığı.
 • Her risk seviyesine uygun ürün çeşitliliği.
 • Akbank ve diğer tüm bankalardan yatırım imkanı.
FYU
3 / 7
 • 0.073175
 • %0.20404
 • %4.27
 • %30.05
 • %20.18
 • %83.03
 • -
 • Trend
 • Fiyat 0.073175
 • Önerilen Vade 12 Ay
 • Gün %0.20404
 • 1A %4.27
 • 6A %30.05
 • Yılbaşı %20.18
 • 1Y %83.03
 • 2Y -
Yatırım Yapılan Varlıklar

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen kira sertifikalarına, ve gelir ortaklığı senetleri gibi faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünün en az %60'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Ayrıca, fon portföyünün en fazla %30'u Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler ile ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere; asgari %10 olmak üzere en fazla %30'u Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksleri'ndeki ortaklık paylarına ve en fazla %25'i ise TL cinsinden katılma hesaplarına yatırılabilir.Fon içerisindeki varlık dağılımı, süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

Trend
Önerilen Vade
12 Ay

Fon Künyesi

Fon Yöneticisi
Yatırım Yapılan Varlıklar
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen kira sertifikalarına, ve gelir ortaklığı senetleri gibi faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünün en az %60'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Ayrıca, fon portföyünün en fazla %30'u Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler ile ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere; asgari %10 olmak üzere en fazla %30'u Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksleri'ndeki ortaklık paylarına ve en fazla %25'i ise TL cinsinden katılma hesaplarına yatırılabilir.Fon içerisindeki varlık dağılımı, süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.
Risk Değeri
3 / 7
Önerilen Vade 12

12

Fon Büyüklüğü 217.523.840,44 TL
Pay Değeri 0.073175
Yönetim Ücreti %1,88
Vergi %0
Karşılaştırma Ölçütü

%20 BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ + %65 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %15 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

Varlık Dağılımı

Güncel Fon Dağılım Oranı

Fon Performansı

Bu Fonlar da İlginizi Çekebilir

image description
FYN

Agesa Hayat Ve Emeklilik Katilim Standart Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %90.68
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
RZM

Axa Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %82.27
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

Fon Bilgilendirme