Altının Gücü (2008)

Peter L. Bernstein Altının Gücü´nde insanlık tarihinin en müthiş saplantılarından birini, altın tutkusunu anlatıyor. Altının tarihin bilinen en eski çağlarından bu yana hem ilham kaynağı hem de yıkıcı bir güç olageldiğini; en güzel sanat eserlerini süslediğini, olağanüstü acımasızlıklara neden olduğunu, ekonomileri yıpratıp parçalara ayırdığını, kralların ve hükümdarların kaderlerini belirlediğini, en mağrur sahiplerini trajik sonlara sürüklediğini hepimiz biliyoruz. Bütün bu insanlar altına sahip olduğunu düşünüyordu, oysa gerçekte altın onlara sahip olmuştu. Altının Gücü buydu. Tanrılara Karşı'nın yazarı Bersntein, Altının Gücü´nde bu kez bizleri Yason´un Altın pöstekisiyle başlayan, Midas´tan Hz. Musa´ya, Kolomb´dan İnka İmparatoruna, California´daki altına hücum furyasından bugünün modern finans dünyasına kadar uzanan muazzam bir yolculuğa çıkarıyor. Romantik efsanelerden çok cüretkar araştırmalara dayanan, para ve iktidar mücadelelerinin tarihine eğilen Bersntein sonuç olarak altının gerçek önemi ve değerinin insan ruhunda uyandırmaya devam ettiği sonsuz ihtirastan kaynaklandığını ve bunun kendimizle ilgili gerçekleri ortaya çıkardığını öne sürüyor.