Avivasa Emeklilik ve Hayat Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu - AHJ

image description

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AHJ

Risk Değeri Önerilen Vade
2 / 7
Karşılaştırma Ölçütü
%20 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %70 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
72.312.612,86 0.018322 0,85 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.