Tasarruf Sahiplerine Duyuru

AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %120 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİALTINCI FON’A İLİŞKİN DUYURU

“Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %120 Anapara Koruma Amaçlı Yirmialtıncı Fon” adına, Fon’un talep toplama dönemi olan 12.11.2018 - 19.11.2018 tarihleri arasında alınan toplam talep tutarı, Fon izahnamesinin 7.4. nolu maddesinde belirtilen asgari tutar olan 6.700.000 TL’nin altında gerçeleşmiş olup, izahnamenin belirtilen maddesi kapsamında Fon katılma payları ihraç edilmeyecektir.

Fon’un talep toplama dönemi içinde alınan taleplerden dolayı oluşan nemalar, yatırımcıların Akbank T.A.Ş. nezdindeki vadesiz mevduat hesaplarına elde ettikleri nema tutarları ile birlikte geçilecektir.