AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Olağan Genel Kurulu 24 Mart 2017 Saat 14:30’da Şirket Merkezi’nde yapılacaktır.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

(24 Mart 2017, Saat 14:30)

1.      Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2.      Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3.      Denetçi raporlarının okunması,

4.      2016 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki

5.      Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6.      2016 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,

7.      Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak  üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,

8.      Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması,

9.      Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

10.   Denetçinin seçilmesi,

11.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.